Author Archive

DEXPRESS – Obaveštenje

DEXPRESS – OBAVEŠTENJE

d_express

Poštovani korisnici,


Ukoliko prilikom isporuke robe, posredstvom DExpress brze pošte dođe do oštećenja iste, kupac je dužan da popuni reklamacioni zapisnik i odštetni list na licu mesta u prisustvu kurira, u suprotnom kupac ne polaže pravo na nadoknadu štete.


Nakon sačinjenja reklamacionog zapisnika i odštetnog lista, šteta će kupcu biti nadoknađena u roku od 7 radnih dana od strane DExpress brze pošte. Ukoliko se šteta ne nadoknadi u navedenom roku, kupac se moli da kontaktira RV Trade.


 Vaš RV Trade.

82. Sajam Poljoprivrede

Poštovani prijatelji i saradnici,

Zahvaljujemo se na izuzetnoj posećenosti našeg štanda na ovogodišnjem Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

Nadamo se još uspešnijem nastavku saradnje.

Vaš RV Trade

 

Odrzavanje Vašeg vozila

Jako je važno redovno održavanje vozila. Na taj način izbegavate neprijatne situacije i skuplje kvarove, ujedno doprinoseći i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju. Pored toga, redovno održavanje je uslov za trajanje garancije na novim vozilima.

Interval redovnog održavanja varira od vozila do vozila, kao i delovi koje treba zameniti ili proveriti. Najbolje je da u servisnoj knjižici za Vaše vozilo pogledate tačno šta i kada treba raditi, ili da se konsultujete sa ovlašćenim serviserom za Vaše vozilo.

Servisiranje

Svakodnevno održavanje

 

Pre svakog dužeg puta potrebno je proveriti sledeće:

– Nivo rashladne tečnosti motora

– Nivo ulja u motoru

– Nivo ulja u automatskom menjaču

– Nivo kočione tečnosti

– Nivo tečnosti u sistemu kvačila (kod hidrauličnog kvačila)

– Nivo tečnosti u sistemu servo upravljača

– Signalizaciju (sva svetla i sirena)

– Stanje i pritisak svih pneumatika na vozilu

– Da li negde cure voda, gorivo, ulje i dr. tečnosti

– Rad komandi za kočnice i kvačilo

– Rad ručne kočnice

– Rad mehanizma upravljača

– Rad svih prekidača i instrumenata

 

Motor, benzin

Na 15.000 km ili 12 meseci potrebno je zameniti:

– Ulje za motor

– Filter ulja

– Filter vazduha kabine

 

Na 30.000 km ili 24 meseca potrebno je zameniti:

– Filter vazduha motora

 

Na 45.000 km ili 36 meseci potrebno je zameniti:

– Rashladnu tečnost

– Svećice

 

Na 60.000 km ili 48 meseci potrebno je zameniti:

– Filter goriva

– Klinaste kaiševe

 

Na 90.000 km ili 72 meseca potrebno je zameniti:

– Lambda sondu

– Zupčasti kaiš

– Zatezač zupčastog kaiša

– Ulje za automatski menjač

 

Na svakom servisu potrebno je pregledati i posle pregleda očistiti, popraviti ili zameniti:

– Filter vazduha motora

– Filter goriva

– Sve cevovode i gumene vodove za gorivo

– Crevo benzinskih para iz rezervoara i čep rezervoara za gorivo

– Svećice

– Razvodni mehanizam

– Zupčasti kaiš

– Klinaste kaiševe

– Kočnice (diskove i pločice)

– Letvu i glavu upravljača i manžetne na letvi

– Radni fluid za klimatizaciju

 

Motor, dizel

Na 20.000km ili 12 meseci potrebno je zameniti:

 

– Ulje za motor

– Filter ulja

– Filter vazduha kabine

 

Na 40.000km ili 24 meseca potrebno je zameniti:

– Filter vazduha motora

– Rashladnu tečnost

– Filter goriva

 

Na 80.000km ili 48 meseci potrebno je zameniti:

– Zupčasti kaiš

– Zatezač zupčastog kaiša

– Ulje za automatski menjač

 

Na svakom servisu treba pregledati i posle pregleda očistiti, popraviti ili zameniti:

– Filter vazduha motora

– Filter goriva

– Sve cevovode i gumene vodove za gorivo

– Crevo benzinskih para iz rezervoara i čep rezervoara za gorivo

– Razvodni mehanizam

– Zupčasti kaiš

– Klinaste kaiševe

– Kočnice (diskove i pločice)

– Letvu i glavu upravljača i manžetne na letvi

– Radni fluid za klimatizaciju

Zamena filtera goriva

345

Filter goriva zadržava štetne materije koje mogu izazvati probleme sa karburatorom ili zapušiti osetljive brizgaljke goriva. On vrši eliminaciju nečistoća koje gorivo sadrži u sebi ili ih odnosi iz spremnika goriva.

Smešten u sistemu goriva između pumpe goriva i sistema ubrizgavanja, filter filtrira sve čestice veće od 8 mikrometara. Izbor filterskog materijala koji se koristi kako bi se osigurala filtracija goriva treba ispuniti 2 uslova:

– osigurati zaštitu brizgaljki goriva

– održati tok filtracijskih performansi tokom vremena na temelju zahteva proizvođača vozila.

Filter goriva za vozila sa karburatorom prečišćava gorivo samo pre ulaska u karburator. Sa druge strane filter za vozila sa ubrizgavanjem radi dok i pumpa goriva. Gorivo koje ne dospe u motor vraća se u rezervoar i proces prečišćavanja počinje ispočetka. Samim tim filter može da prečisti gorivo u rezervoaru više puta pre nego što se upotrebi.

Na vozilima sa karburatorom filter se menja jednom godišnje. Na vozilima sa ubrizgavanjem goriva proizvođači ne preporučuju zamenu filtera tokom prvih 100.000 km u normalnim uslovima vožnje.

Zapušen filter može ograničiti protok goriva kroz pumpu goriva skraćujući njen životni vek. Redovne zamene filtera sprečiće moguće probleme na putu nastale usled zaprljanosti filtera.

Filtriranje goriva osigurava optimalne performanse motora te produžava njegov radni, odnosno životni vek. Ako nečistoće iz goriva nisu sakupljene u filteru, mogu dovesti do začepljenja sistema koji opskrbljuje motor gorivom i time zaustaviti motor.

Brisači

                                                                                        brisaci  brisaci2

„Zašto da dajem 50 evra za brisače kada vrlo lako mogu da ostanem bez njih“, razmišljanje je nekih vozača, ali oni iskusniji znaju šta znači dobar brisač i neistrošena metlica kada počne da pljušti.

Brisači su jedan od najvažnijih faktora bezbedne vožnje. Vidljivost i preglednost su preduslov izbegavanja nesreće! Brisači odstranjuju prekomernu vodu, sneg i prašinu i sprečavaju da se natalože na vetrobranskom staklu i omogućavaju čist vidik.

Brisači su podložni trošenju pri normalnoj upotrebi i potrebno ih je pravovremeno zameniti. Zamenite ih odmah ako primetite škripanje ili tragove na staklu. Ne dozvolite da oštećeni brisači izgrebu vetrobran jer se takva oštećenja teško otklanjaju.

Na period zamene najčešće utiču:

Vremenski uslovi: Najgori potez koji možete da napravite jeste da aktivirate brisače kada je staklo prekriveno ledom. Tada je stepen trošenja toliko veliki, da će biti dovoljno da guma samo par puta pređe preko grube površine leda, da dođe do potpunog uništenja brisača.

Učestalost upotrebe: Značajan faktor koji utiče na životni vek brisača jeste intenzitet upotrebe i kliometraža koju vozilo prelazi. U slučaju iznadprosečne upotrebe, čak i vrlo kvalitetne metlice mogu da se istroše u relativno kratkom vremenskom periodu.

Materijal i vrsta brisača: Metlice pravljene od gume i metala mnogo lošije prijanjaju za staklo od onih pravljenih isključivo od gume. Boš tvrdi da je nakon serije testova metlica brisača njihove serije Tvin, utvrđeno da ove metlice mogu da izdrže do 150.000 ciklusa brisanja na mokrom i suvom vetrobranskom staklu. Ovaj broj ciklusa je dovoljan za 2 do 3 godine, u zavisnosti od intenziteta upotrebe. Brisači serije Aerotvin dostižu čak 20 odsto duži upotrebni vek od tradicionalnih sistema brisača, zbog njihovog inovativnog dizajna.

Vozači najčešće menjaju metlice brisača kada njihova škripa postane isuviše bučna i iritirajuća za putnike. Međutim, kada stignu do te tačke, brisači su najčešće toliko istrošeni da vrlo slabo čiste vidno polje vozača. Ako maksimalno vodite računa o bezbednosti, trebalo bi da proveravate brisače jednom u pola godine. Osim mehaničkih oštećenja ili znakova trošenja na gumi, postoje i nevidljivi simptomi istrošenosti, koje prouzrokuje sunčeva svetlost i velika toplota, kao i mrtvi insekti, što su sve faktori koji deluju tokom leta. Posledica toga je preskakanje i škripa brisača na nižim temperaturama, kada na vetrobranu ostaju vodeni tragovi nakon prelaska guma preko stakla.

Kada na staklu ostaju široke vodene površine ili sloj vode, zamena je neophodna!

Svećice i grejači

svecice

Svećice

Svećice se koriste na vozilima koja rade na benzin. Svećica služi da zapali mešavinu goriva i vazduha u cilindru. Većina motora koristi jednu svećicu po cilindru a neki motori čak i dve.

Svećice su jedna od značajnih komponenata motora, a opet retko ima pravilnog objašnjenja o ovom važnom delu svakog motora. Ljudi često kupuju jeftine i neodgovarajuće svećice misleći da one obavljaju jednak posao kao i svaka druga svećica.

Za 150 godina svećice su pretrpele razna poboljšanja, najviše primenom naprednih i pažljivo odabranih materijala.

Njihova namena i princip rada ostali su isti, ali su se uslovi rada značajno pooštrili. Svećice su konstrukciono prilagođene određenom motoru i njegovim radnim uslovima. One moraju pravovremeno stvoriti i do više hiljada jakih varnica u minuti, pritom pouzdano paleći smešu. Taj zadatak treba da ispunjavaju dugi niz kilometara, zatvarajući prostor sa agresivnom sredinom, gde temperatura može biti preko hiljadu stepeni, a pritisak premašiti 50 bara. Zbog raznolikosti konstrukcija benzinskih motora, kao i njihovih uslova i režima rada, razlikovaće se i toplotno opterećenje koje svećice trpe. Ali u svim motorima zahteva se isto: svećica ne sme preći temperaturu od oko 850° da ne bi došlo do samopaljenja smeše, ali opet mora biti dovoljno ugrejana da bi se na njenom vrhu sagorela garež, za šta treba da ima temperaturu od oko 450°–500°. Idealno bi bilo kada bi motor stalno radio u istom režimu, što u vozilima nikako nije slučaj, pa odvođenje toplote sa svećice mora biti precizno usklađeno da bi se ona mogla prilagoditi svim pa i ekstremnim režimima rada motora.

Najvažniji deo svećice su elektrode između kojih se pravi varnica za paljenje. Obično se koriste čelik/nikl elektrode, dok su novije svećice od plemenitih metala kao što su platina ili legure zlata i paladijuma. Ove svećice su manje podložne eroziji te obezbeđuju duži životni vek i otpornije su na zaprljanost.

Svećice imaju svoj vek trajanja koji zavisi od vrste svećica, kvaliteta goriva kao i načina vožnje. Interval zamene se kreće od 10-30.000 km ili svake dve godine u zavisnosti od tipa svećice i preporuka proizvođača. U slučaju da koristite TNG kao pogonsko gorivo, navedene brojke prepolovite. Dakle, intervali zamene svećica razlikuju se u zavisnosti od vrste vozila, vrste goriva, oblika i materijala elektroda svećice. U svakom slučaju, svećice se moraju zameniti pre nego što počne izostajanje paljenja u pojedinim cilindrima.

Neispravne svećice uzrokuju:

– povećanu potrošnju goriva

– otežano paljenje

– slabije ubrzanje

– neravnomeran rad motora

Osim navedenog neispravne svećice mogu da oštete druge električne uređaje u sistemu paljenja. Loše svećice mogu da izazovu zastoj u radu cilindra i uzrokuju paljenje signalne lampice. Ignorisanje ovih znakova može dovesti do oštećenja katalizatora i njegove zamene, čija cena višestruko nadmašuje cenu jednog kompleta svećica.

grejac

Grejači

Grejači se koriste se na vozilima koja rade na dizel. Služe da zagreju gorivo pre paljenja.

Najčešći simptomi neispravnih grejača:

– otežano paljenje

– slabije ubrzanje

– buka u radu

– neravnomeran rad motora

Zamena rashladne tečnosti – antifriza

antifreeze-g12

U starijim vozilima se kao rashladna tečnost tokom leta koristila voda a u zimskom periodu korišćen je antifriz. U savremenim vozilima antifriz se u rashladnom sistemu nalazi preko cele godine nezavisno od klimatskih uslova.

Brojne su prednosti upotrebe antifriza u odnosu na upotrebu vode u rashladnom sistemu:

Niža tačka smrzavanja: Tokom zime, voda koja hladi blok motora može se zalediti. S obzirom da voda zauzima veću zapreminu u zaleđenom stanju nego u tečnom, kada led počne da se širi može dovesti do ozbiljnih oštećenja motora. Uloga antifriza je da spusti tačku smrzavanja mešavine na nivo na kome je bezbedno da do takve situacije neće doći.

Viša tačka ključanja: Tokom leta, tečnost u rashladnom sistemu je često na temperaturama bliskim temperaturi ključanja vode (90-100°C). Ako bi se u sistemu našla čista voda, ona bi brzo isparila i sistem bi ostao bez tečnosti neophodne za hlađenje motora. Ovakva situacija, naravno, može dovesti do ozbiljnih oštećenja motora. Uloga antifriza je da poveća tačku ključanja tečnosti u rashladnom sistemu vozila i da na taj način je spreči da pređe u gasovito stanje i ispari. Sa odgovarajućim antifrizom, moguće je postići veoma širok opseg temperatura u kojima mešavina ostaje u tečnom stanju – od -34°C do +107°C.

Bolja zaštita od korozije: Antifriz ima i antikorozivna svojstva. Na taj način, čuva metalne delove motora, hladnjaka i ostalih komponenti sistema za hlađenje.

Ostalo: sprečava penušanje, sprečava taloženje, ima podmazujuća svojstva, ne nagriza creva, sprečava stvaranje kamenca …

Antifriz je najčešće zelene boje i koristi etilen-glikol kao bazu i antikorozivne aditive. U novijim vozilima se koristi antifriz produžene trajnosti i narandžaste boje. Nekada se kao antifriz koristio metanol (metil-alkohol), a danas se koristi etilen glikol. Za razliku od metanola i vode, etilen glikol veoma slabo isparava.

Treba imati na umu da je etilen glikol otrovan za ljude i životinje, tako da pri rukovanju i odlaganju treba biti izuzetno pažljiv!

Koristite antifriz prema specifikacijama proizvođača vozila. Antifrizi različitih formulacija se ne smeju mešati međusobno. Najčešće se razređuju destilovanom vodom u pravilnom odnosu ukoliko već nisu razređeni. Kao što nije preporučljivo koristiti čistu vodu, tako nije preporučljivo ni koristiti čist antifriz. Najbolji rezultati se postižu mešavinom optimalnih količina vode i antifriza. Najbolje je koristiti destilovanu vodu, jer se na taj način izbegava stvaranje kamenca.

Period zamene zelene rashladne tečnosti je oko 2 godine, u slučaju da se ne doliva periodično. Tačka mržnjenja se može proveriti odgovarajućim instrumentima na osnovu čega se utvrđuje da li je potrebno zameniti tečnost. Narandžasta tečnost ima produženo trajanje i potrebno je zameniti ju svakih 5 godina.

Prilikom promene antifriza potrebno je proveriti ceo sistem za hlađenje. Creva koja su krta, porozna i ispucala treba zameniti pre zamene antifriza. Takođe treba proveriti i sve spojeve da li postoji curenje, kao i hladnjak.

Pre kupovine antifriza informišite se o vrsti antifriza koja ide u vaše vozilo!

Pretraga ulja po vozilu

Poštovani korisnici,

U svrhu pronalaženja odgovarajućeg ulja za određena vozila, Vaše upite možete izvršiti preko Mogul-ovog sajta na sledećem linku:

KLIKNI OVDE!!!

Interfejs je prilično jednostavan ali je trenutno dostupan samo na češkom jeziku.

Prevod prikazan na slici ispod:

 

Mogul pretraga

Page 2 of 4 1234