DEXPRESS – Obaveštenje

DEXPRESS – OBAVEŠTENJE

d_express

Poštovani korisnici,


Ukoliko prilikom isporuke robe, posredstvom DExpress brze pošte dođe do oštećenja iste, kupac je dužan da popuni reklamacioni zapisnik i odštetni list na licu mesta u prisustvu kurira, u suprotnom kupac ne polaže pravo na nadoknadu štete.


Nakon sačinjenja reklamacionog zapisnika i odštetnog lista, šteta će kupcu biti nadoknađena u roku od 7 radnih dana od strane DExpress brze pošte. Ukoliko se šteta ne nadoknadi u navedenom roku, kupac se moli da kontaktira RV Trade.


 Vaš RV Trade.