Zamena rashladne tečnosti – antifriza

antifreeze-g12

U starijim vozilima se kao rashladna tečnost tokom leta koristila voda a u zimskom periodu korišćen je antifriz. U savremenim vozilima antifriz se u rashladnom sistemu nalazi preko cele godine nezavisno od klimatskih uslova.

Brojne su prednosti upotrebe antifriza u odnosu na upotrebu vode u rashladnom sistemu:

Niža tačka smrzavanja: Tokom zime, voda koja hladi blok motora može se zalediti. S obzirom da voda zauzima veću zapreminu u zaleđenom stanju nego u tečnom, kada led počne da se širi može dovesti do ozbiljnih oštećenja motora. Uloga antifriza je da spusti tačku smrzavanja mešavine na nivo na kome je bezbedno da do takve situacije neće doći.

Viša tačka ključanja: Tokom leta, tečnost u rashladnom sistemu je često na temperaturama bliskim temperaturi ključanja vode (90-100°C). Ako bi se u sistemu našla čista voda, ona bi brzo isparila i sistem bi ostao bez tečnosti neophodne za hlađenje motora. Ovakva situacija, naravno, može dovesti do ozbiljnih oštećenja motora. Uloga antifriza je da poveća tačku ključanja tečnosti u rashladnom sistemu vozila i da na taj način je spreči da pređe u gasovito stanje i ispari. Sa odgovarajućim antifrizom, moguće je postići veoma širok opseg temperatura u kojima mešavina ostaje u tečnom stanju – od -34°C do +107°C.

Bolja zaštita od korozije: Antifriz ima i antikorozivna svojstva. Na taj način, čuva metalne delove motora, hladnjaka i ostalih komponenti sistema za hlađenje.

Ostalo: sprečava penušanje, sprečava taloženje, ima podmazujuća svojstva, ne nagriza creva, sprečava stvaranje kamenca …

Antifriz je najčešće zelene boje i koristi etilen-glikol kao bazu i antikorozivne aditive. U novijim vozilima se koristi antifriz produžene trajnosti i narandžaste boje. Nekada se kao antifriz koristio metanol (metil-alkohol), a danas se koristi etilen glikol. Za razliku od metanola i vode, etilen glikol veoma slabo isparava.

Treba imati na umu da je etilen glikol otrovan za ljude i životinje, tako da pri rukovanju i odlaganju treba biti izuzetno pažljiv!

Koristite antifriz prema specifikacijama proizvođača vozila. Antifrizi različitih formulacija se ne smeju mešati međusobno. Najčešće se razređuju destilovanom vodom u pravilnom odnosu ukoliko već nisu razređeni. Kao što nije preporučljivo koristiti čistu vodu, tako nije preporučljivo ni koristiti čist antifriz. Najbolji rezultati se postižu mešavinom optimalnih količina vode i antifriza. Najbolje je koristiti destilovanu vodu, jer se na taj način izbegava stvaranje kamenca.

Period zamene zelene rashladne tečnosti je oko 2 godine, u slučaju da se ne doliva periodično. Tačka mržnjenja se može proveriti odgovarajućim instrumentima na osnovu čega se utvrđuje da li je potrebno zameniti tečnost. Narandžasta tečnost ima produženo trajanje i potrebno je zameniti ju svakih 5 godina.

Prilikom promene antifriza potrebno je proveriti ceo sistem za hlađenje. Creva koja su krta, porozna i ispucala treba zameniti pre zamene antifriza. Takođe treba proveriti i sve spojeve da li postoji curenje, kao i hladnjak.

Pre kupovine antifriza informišite se o vrsti antifriza koja ide u vaše vozilo!