Identifikacioni podaci

Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV

Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU PRIVREDNOG DRUŠTVA „RV TRADE“ DOO NOVI SAD

01. Naziv poslovnog partnera RV TRADE DOO
02. Sedište NOVI SAD
03. Adresa PARTIZANSKA 52
04. PIB 100453032
05. Matični broj 08656479
06. Broj evidencione prijave (EPPDV) 132 694 224
07. Šifra delatnosti 4532
08. Banka sa tekućim računom 330-10001333-33 (Credit Agricole)