Tester za DOT4

Tester za DOT4 je uređaj koji na brz, precizan i jednostavan način određuje kvalitet kočione tečnosti. Kočiona tečnost da bi mogla da obavlja svoju funkciju u kočionom sistemu, mora da ima odeđene osobine: visoka tačka ključanja, otpornost na starenje u prisustvu vlage i vazduha, odgovarajuća viskoznost na nižim temperaturama itd. DOT4 kočiona ulja su bazirana na poliglikolima. Glikoli su veoma higroskopni, tj. lako apsorbuju vlagu iz okoline. Usled apsorpcije vlage dolazi do snižavanja tačke ključanja kočionog ulja. Pošto prilikom kočenja kinetička energija se pretvara u toplotnu energiju, dolazi do povećanja temperature kočionog sistema, samim tim lakšeg prelaska kočione tečnosti iz tečnog u gasovito stanje. Posledica isparavanja je slabljenje kočione sile i mogućnost propadanja pedale kočnice. Isto tako, apsorbovana vlaga izaziva pojavu korozije u kočionom sistemu. Tečnost za kočnice ne sme imati više od 3,5% vlage.

Tester za DOT4 može da izmeri procenat vlage u opsegu od 0-4%. LED svetiljke su indikator na testeru. Svaka svetiljka prikazuje određenu količinu vlage, tako da je veoma lako za rukovanje. Uređaj je malih dimenzija, kompaktan i lagan. Kućište je napravljeno od fiberglasa i dodatno ojačano poliamidima, čime je povećana otpornost uređaja na habanje, kiseline i baze. Tester podržava 1,5 V AAA baterije i automatski se isključuje nakon 12 sekundi čime se produžava sam vek baterije.

PicMonkey Collage dot 4