Ma-Pa

Mapa logo

Firma MA-PA je osnovana 1970. kao proizvođač originalnih delova za automobilski sektor u Turskoj. Fokusirali su svoj dizajn, distribuciju i proizvodnju na kvačila, lamele i druk lagere. 40 godina postojanja, stalno investiranje u ljude i tehnologiju, ponuda od preko 450 različitih setova kvačila može biti dovoljan razlog da se opredelite baš za ovaj brend.