Odrzavanje Vašeg vozila

Jako je važno redovno održavanje vozila. Na taj način izbegavate neprijatne situacije i skuplje kvarove, ujedno doprinoseći i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju. Pored toga, redovno održavanje je uslov za trajanje garancije na novim vozilima.

Interval redovnog održavanja varira od vozila do vozila, kao i delovi koje treba zameniti ili proveriti. Najbolje je da u servisnoj knjižici za Vaše vozilo pogledate tačno šta i kada treba raditi, ili da se konsultujete sa ovlašćenim serviserom za Vaše vozilo.

Servisiranje

Svakodnevno održavanje

 

Pre svakog dužeg puta potrebno je proveriti sledeće:

– Nivo rashladne tečnosti motora

– Nivo ulja u motoru

– Nivo ulja u automatskom menjaču

– Nivo kočione tečnosti

– Nivo tečnosti u sistemu kvačila (kod hidrauličnog kvačila)

– Nivo tečnosti u sistemu servo upravljača

– Signalizaciju (sva svetla i sirena)

– Stanje i pritisak svih pneumatika na vozilu

– Da li negde cure voda, gorivo, ulje i dr. tečnosti

– Rad komandi za kočnice i kvačilo

– Rad ručne kočnice

– Rad mehanizma upravljača

– Rad svih prekidača i instrumenata

 

Motor, benzin

Na 15.000 km ili 12 meseci potrebno je zameniti:

– Ulje za motor

– Filter ulja

– Filter vazduha kabine

 

Na 30.000 km ili 24 meseca potrebno je zameniti:

– Filter vazduha motora

 

Na 45.000 km ili 36 meseci potrebno je zameniti:

– Rashladnu tečnost

– Svećice

 

Na 60.000 km ili 48 meseci potrebno je zameniti:

– Filter goriva

– Klinaste kaiševe

 

Na 90.000 km ili 72 meseca potrebno je zameniti:

– Lambda sondu

– Zupčasti kaiš

– Zatezač zupčastog kaiša

– Ulje za automatski menjač

 

Na svakom servisu potrebno je pregledati i posle pregleda očistiti, popraviti ili zameniti:

– Filter vazduha motora

– Filter goriva

– Sve cevovode i gumene vodove za gorivo

– Crevo benzinskih para iz rezervoara i čep rezervoara za gorivo

– Svećice

– Razvodni mehanizam

– Zupčasti kaiš

– Klinaste kaiševe

– Kočnice (diskove i pločice)

– Letvu i glavu upravljača i manžetne na letvi

– Radni fluid za klimatizaciju

 

Motor, dizel

Na 20.000km ili 12 meseci potrebno je zameniti:

 

– Ulje za motor

– Filter ulja

– Filter vazduha kabine

 

Na 40.000km ili 24 meseca potrebno je zameniti:

– Filter vazduha motora

– Rashladnu tečnost

– Filter goriva

 

Na 80.000km ili 48 meseci potrebno je zameniti:

– Zupčasti kaiš

– Zatezač zupčastog kaiša

– Ulje za automatski menjač

 

Na svakom servisu treba pregledati i posle pregleda očistiti, popraviti ili zameniti:

– Filter vazduha motora

– Filter goriva

– Sve cevovode i gumene vodove za gorivo

– Crevo benzinskih para iz rezervoara i čep rezervoara za gorivo

– Razvodni mehanizam

– Zupčasti kaiš

– Klinaste kaiševe

– Kočnice (diskove i pločice)

– Letvu i glavu upravljača i manžetne na letvi

– Radni fluid za klimatizaciju